KEFASFEST

Multižánrový hudební festival.

Festival pro mladé

"Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný." (Dt 6, 4)

Celostátní setkání animátorů

PŘIJEĎ NAČERPAT A RŮST