Máme NOVÉ LOGO

Možná jste už zaznamenali, že naše děkanství má nové logo! Za pomoc při jeho tvorbě děkujeme otci děkanovi Markovi, otci místoděkanovi Blažejovi, otci Janovi z Nového Veselí a vůbec všem kněžím našeho děkanství.

 

Noc kostelů 2024 ve žďárském děkanství

Otevíráme naše chrámy veřejnosti. Přijďte a spočiňte v modlitbě či rozjímání nebo se zaposlouchejte do tónů hudby či zajímavé přednášky.

Kněžská rekolekce - 27. června 2024 v Jimramově

Přijměte pozvání na společnou mši svatou u příležitosti pravidelného setkávání kněží v našem děkanství - tentokrát v Jimramově.

Začínáme společnou adorací v 8:00 hodin a následovat bude v 8:30 mše svatá. 

Postní almužna roku 2024 podpoří klienty Charitní záchranné sítě

Děkujeme za Vaše finanční dary, které se ukrývaly ve 164 kasičkách žďárského i velkomeziříčského děkanství. Klienty Charitní záchranné sítě podpoří částkou 98 614 Kč.

 

Od svatého Jana ke svatému Janu - malá reportáž z pěší pouti

Při východu slunce nás od kaple sv. Jana Nepomuckého nad Rudolcem vyšlo 25. Přes obec a samotu Blažkov jsme k osmé hodině přišli do Matějova, kde manželé Novákovi připravili teplou svačinku. Od kaple v České Mezi nás pak pokračovalo 19.

Děkovná adorace s modlitbou za uzdravení ve Slavkovicích

Každou první sobotu v měsíci od 19.00 hodin jste zváni k modlitbě za uzdravení v poutním kostele ve Slavkovicích.