Noc kostelů ve Znojmě

 „Koncert“ který zahájí Noc kostelů. V 18:00 hodin se na deset minut rozezní zvony všech znojemských kostelů.

Děkanská pěší pouť rodin

Příští neděli společně putujeme do Hlubokých Mašůvek.

Děkanátní setkání katechetů

Srdečně zveme katechety a zájemce o tuto službu dětem.

Večer chval

V rámci programu Noci kostelů zveme na Večer chval!

Spolčo mládeže

Všechnu mládež zveme na další společné setkání a následně na mši svatou.

KEFASFEST 2024

Zveme na křesťanský multižánrový festival do Dolních Kounic.

Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky ve Znojmě

Pod záštitou diecézního biskupa Mons. Pavla Konzbula pořádá MUSICA SACRA Brno
a Středisko pro liturgickou hudbu biskupství brněnského
ve spolupráci s farností sv. Mikuláše ve Znojmě

Novéna ke světovému dni dětí pro setkání s papežem Františkem

Chceš se připravit na světový den dětí?

Sleduj krátká videa o dětských světcích! Modli se za ostatní děti.

Radost sílí, když se sdílí.

Udělal jsi někomu radost? Udělal někdo radost Tobě?

Vtiskni malého smajlíka celému světu a připravuj tak sebe i ostatní na setkání s papežem Františkem.

Kde jsi? Plavu za Tebou!

Jsi věřící a single? Chceš si někoho najít? Je ti 30–50 let?

Neváhejte s přihlašováním, kapacita je omezená.

Indiánský letní příměstský tábor

VIRILITAS - TÁBOR MUŽSTVÍ

Objev své mužství!

Májové pobožnosti

K.L.A.M. v Louce

Ministranti v Louce

Dětské mše u sv. Kříže

Nábožko na Mamre

Modlitba růžence a biblické setkání

Po mši sv. v  18. 45 se společně scházíme na faře u kostela Nalezení sv. Kříže, abychom se modlili nad Božím slovem.

Čtení Písma svatého, meditace a sdílení  jsou pro nás pramenem, z kterého čerpáme sílu pro náš každodenní život.

Srdečně vás zveme, nejbližší biblické setkání bude 3. 6. 2024.